Naša spoločnosť

Živnosť na meno Ing. Ľuboslav Vasiľ ,,ARCUS reklama a obchod“ bola zaregistrovaná na Živnostenskom úrade v Michalovciach v roku 1992. Neskôr sa súbežne s hlavnou náplňou začala čoraz viac rozvíjať obchodná činnosť a to distribúcia tovaru pre veľkosklady a maloobchodné predajne, ktorá bola presmerovaná na oblasť distribúcie spotrebných a baliacich materiálov v oblasti gastronomických a ubytovacích služieb. Firma premenovaná na ,,ARCUS- BALIACE MATERIÁLY,, ostala ako daňový subjekt fyzická osoba s jedným majiteľom Ing. Ľuboslavom Vasiľom. Sídlo pôsobenia firmy je v bývalých priestoroch podniku služieb, premenených na polyfunkčný objekt na ulici Verbovčík č. 21 v Michalovciach. Súčasťou sídla sú ďalšie tri budovy, ktoré slúžia ako skladové priestory. ARCUS-BALIACE MATERIÁLY ako rodinný podnik si za obdobie 31. rokov pôsobenia na trhu vypracoval vlastný prístup k zákazníkom a distribučný štýl s cca 4500 položkami tovaru v meste Michalovce a susedných okresoch. Firma napreduje a s výnimkou jedného roka zaznamenala neustály medziročný nárast výkonov.