Hodnoty a princípy

Hodnoty a princípy

Naša firma je postavená a vykonáva svoju činnosť na princípoch morálky, práce a služieb povýšenej na ľudsky dôstojnú úroveň pre ľudí prínosného spôsobu života. Medzi základe atribúty našej firemnej kultúry patrí vyprofilovaný sortiment za slušné ceny, kde pridanou hodnotou je služba zákazníkom pri flexibilnej distribúcií a partnerskom vzťahu. Prácu považujeme za základný parameter existencie človeka na zemi a preto ju vykonávame odhodlane, odborne, zodpovedne a poctivo. Práve tieto hodnoty a princípy nám pomohli spoločne vybudovať úspešnú, stabilnú a akceptovanú firmu na trhu. Zamestnanci sú pre nás najdôležitejšou zložku firmy. Sme rodinnou firmou, ktorá má obchodné vzťahy a partnerstvá založené na tradičných hodnotách morálky obchodných vzťahov, férovosti a vzájomnej prosperite.